Over Naderbij

Naderbij is een praktijk voor NAH-begeleiding, coaching en therapie. De praktijk is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en andere (chronische) klachten. 

Ingrid Eijkelkamp is geregistreerd bij Registerplein als professioneel zorgverlener, gecertificeerd via het Kiwa-keurmerkregister en werkt volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. De praktijk is aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT Vergoedbaar en voldoet aan de PLATO  norm. Dat betekent dat soms een (gedeeltelijke) vergoeding uit de aanvullende verzekering mogelijk is (zie: CAT-vergoedbaar). Als CAT-therapeut voldoe ik aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie klachtenregeling GAT

Naderbij biedt erkende zorgverlening voor NAH-begeleiding aan huis. Hierdoor kan de begeleiding gefinancierd worden met een Persoonsgebonden Budget (PGB) via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Naderbij is lid van Kennisnetwerk CVA Nederland. De praktijk werkt samen met andere zorgverleners binnen Multidisciplinaire Eerstelijns Neurorevalidatie Tilburg e.o. (MENT). Door deze samenwerking kan er maatwerk geleverd worden aan mensen met NAH.

Naderbij is aangesloten bij de Vereniging voor Cognitief Revalidatietherapeuten (VCRT). De VCRT staat voor professionaliteit van de leden en biedt hen de mogelijkheid tot vakinhoudelijke informatie uitwisseling.

Als je een afspraak bij Naderbij maakt is dat tevens een bevestiging dat je akkoord bent met de algemene voorwaarden en het privacy-beleid van Naderbij. Voorafgaand aan de therapie, coaching of begeleiding ondertekenen we samen een zorgovereenkomst.