Over Naderbij

Naderbij is een praktijk voor NAH-begeleiding, coaching en therapie. De praktijk is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

De praktijk werkt samen met andere zorgverleners binnen Multidisciplinaire Eerstelijns Neurorevalidatie Tilburg e.o. (MENT). Door deze samenwerking kan er maatwerk geleverd worden aan mensen met NAH.  

Naderbij biedt erkende zorgverlening voor NAH-begeleiding aan huis. Hierdoor kan de begeleiding gefinancierd worden met een Persoonsgebonden Budget (PGB) via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Naderbij is lid van Kennisnetwerk CVA Nederland.

Naderbij is aangesloten bij de Vereniging voor Cognitief Revalidatietherapeuten (VCRT). De VCRT staat voor professionaliteit van de leden en biedt hen de mogelijkheid tot vakinhoudelijke informatie uitwisseling.

Naderbij is daarnaast aangesloten bij de beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT), CAT Vergoedbaar en voldoet aan de PLATO  norm en aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Het CAT zorgt er voor dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat deze mee-professionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd. Ingrid Eijkelkamp is erkend therapeut en werkt volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Zorgverzekeraars kunnen haar als CAT Vergoedbare therapeut terugvinden in het Vektis-register. Dat betekent dat soms een (gedeeltelijke) vergoeding uit de aanvullende verzekering mogelijk is. 

Als je een afspraak bij Naderbij maakt is dat tevens een bevestiging dat je akkoord bent met de algemene voorwaarden.