Methoden & technieken

NAH-begeleiding

Therapie gericht op het adequaat omgaan met cognitieve beperkingen bij mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Multiple Scelerose (MS) en overige diagnoses. Het gaat daarbij om het vergroten van het inzicht in het cognitief functioneren, training en begeleiding in het dagelijks leven: het optimaliseren van aangedane functies middels vaardigheidstraining en het gericht compenseren voor de cognitieve restbeperkingen met gebruik van hulpmiddelen, strategieën en aanpassing van de omgeving.

Sensi-therapie

Holististische therapie die zicht richt op het herstellen van het zelfgenezend vermogen en het in balans brengen van lichaam en geest. De therapie maakt gebruik van de beste onderdelen uit verschillende therapievormen in een onderlinge samenhang en is gebaseerd op:
– stoppen met het toevoegen van gifstoffen (dieet en weglaten allergenen)
– weghalen van gifstoffen uit het lichaam (ontgiften)
– op gang brengen van het proces (massagetechnieken en emoties vrijmaken)
– ondersteunen van het herstelproces m.b.v. remedies
Sensi-therapie kan bestaan uit een op de persoon afgestemde combinatie van:
Holistic pulsing
Wanneer er in het lichaam blokkades zitten, kunnen deze door wiegen of zacht schudden worden losgemaakt. Er ontstaat ruimte om op diverse niveaus los te laten waardoor de energie weer kan stromen. 
Drukpuntmassage
Een techniek waarbij op meridiaanpunten wordt gedrukt zodat de diepe emotionele lading wordt losgemaakt. De energie kan dan weer beter doorstromen en blokkades worden opgeruimd. Tevens worden achterliggende thema’s duidelijk waardoor het proces van heling op gang wordt gebracht.
Technieken die de energie herstellen, verhogen en/of balanceren
Hierdoor ontstaat een betere doorstroming en balans van energie.
Quantum Touch
Een krachtige energieheling waarbij de therapeut met levenskrachtenergie in combinatie met ademhalings- en lichaamsbewustzijnstechnieken het zelf genezend vermogen bevordert.
Touch of Matrix
Een bewustzijnsmethodiek die een verbinding legt tussen het grote veld van informatie en de lichaamswijsheid en zorgt voor ontspanning, verwerking, bewustzijn, acceptatie, beweging en verandering. 
Emotional Freedom Techniques (EFT)
Een techniek van kloppen op enkele meridiaanpunten waardoor emotionele lading losgelaten kan worden (angst, boosheid, schuld, verdriet, trauma e.d.). Stresspatronen kunnen hiermee doorbroken worden.
Voetreflexologie
Binnen Sensi-therapie wordt een techniek toegepast op een reflexzone van de voet. Deze zone correspondeert met reflexpunten van de ruggengraat. Door te drukken en te masseren op deze reflexzone wordt er spanning op de ruggengraat weggenomen. Hierdoor verbetert de doorstroming van de energie in de rug.
Sensi-Belly
Niet verwerkte emoties slaan we op in ons emotionele geheugen. Dit emotionele geheugen bevindt zich in onze buik en dan met name in de darmen. Hier kunnen zich veel spanningen opgehoopt hebben. Deze Sensi techniek creëert ruimte in buik en longen waardoor de spanning verwerkt kan worden.
Sensi Stress Release
Deze Sensi techniek is erop gericht om negatieve overtuigingen en gedachtepatronen te ontkrachten die een belasting vormen op je fysieke-, emotionele-, mentale- en/ of spirituele systeem. Je wordt weer aangesloten op je oorspronkelijke blauwdruk.
Voeding- en allergiemeting
Door bepaalde voedingsmiddelen (tijdelijk) niet te nemen wordt het lichaam niet onnodig belast en kan de balans makkelijker terugkeren.
Diëten
Een uitgemeten (tijdelijk) dieet brengt het lichaam weer in balans.
Ontgifting
Ontgifting kan nodig zijn om stoffen die het lichaam belasten weg te nemen. Hierdoor kan het immuunsysteem en de stofwisseling beter functioneren.
Voedingssupplementen en orthomoleculaire preparaten
Bij tekorten kan het nodig zijn om het voedingspatroon aan te vullen met vitamines, mineralen, sporenelementen e.d.
Remedies
Dit zijn energetische middelen gebaseerd op natuurlijke ingrediënten (aftreksels van bloemen, planten, edelstenen) die werken op mentaal, emotioneel en spiritueel vlak. Ze bieden ondersteuning bij het proces van persoonlijke transformatie, bij ziekten, onbalans en problemen die te maken hebben met de nieuwe tijd.
Edelsteentherapie
Edelstenen kunnen ondersteunend zijn bij verschillende helende processen en het effect van de behandeling versterken.

Overige methoden en technieken

Positieve psychologie
Naderbij hanteert een oplossingsgerichte benadering die uitgaat van ieders eigen kracht en mogelijkheden. Gestimuleerd wordt om van binnenuit weer actie te ondernemen en stap voor stap tot veranderingen in het dagelijks leven te komen. Hierdoor wordt weer het gevoel van controle en vertrouwen ervaren en kan de regie over het leven terugkeren.
Neuropsychologie
Psychologie die zich bezighoudt met de functies van het brein en de relatie daarvan met gedrag. Veel informatie over deze functies is gebaseerd op studies over de gevolgen van hersenletsel.
Cognitieve therapie
Anders denken biedt aanknopingspunten voor verandering. Niet de situatie bepaalt hoe je je voelt, maar de manier waarop je over die situatie denkt (RET-theorie).
Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)
NLP geeft inzicht in ons denken (neuro), hoe we onze gevoelens communiceren (linguïstisch) en hoe we ons gedragen (programmeren). Het is een praktisch hulpmiddel bij het doorbreken van automatische, onbewuste patronen en het bewust leren kiezen van ander gedrag waarbij je steeds meer reageert op de werkelijkheid zoals die is en niet op het beeld dat je ervan in je hoofd had gevormd. NLP gaat over deze keuzevrijheid. Het helpt gewenste veranderingen te realiseren.
Geweldloze communicatie
Een taal van mededogen waarmee we bewegen naar onderlinge samenwerking en vertrouwen. Het helpt ons stevig in het leven te staan, te zeggen wat we willen én te horen waar het de ander om gaat. Zo verloopt de communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend.
Mindfulness
Mindfulness is gebaseerd op ons innerlijk vermogen tot ontspanning, aandacht, bewustzijn en inzicht. Door met aandacht aanwezig te leren zijn in het hier en nu, ontstaat er meer ruimte om weer contact te maken met dit vermogen. Belangrijk aspect hierbij is om zonder oordeel allerlei gevoelens, gedachten en/of beelden toe te staan en er op te leren vertrouwen dat vooral vanuit het “niet doen” ontwikkeling ontstaat.
Ontspanningstechnieken
Voor meer rust in het hoofd, meer energie en minder stress.
Visualisaties
Een krachtige manier om verandering in gedrag tot stand te brengen. Ons brein maakt geen verschil tussen een echte gebeurtenis en een gebeurtenis die alleen in onze geest afspeelt.
Reiki
Een Reiki behandeling (handoplegging) voorziet het lichaam van extra energie. Het verzacht pijn en ondersteunt op krachtige en natuurlijke wijze het proces van genezing. Reiki heeft een diep ontspannende werking en brengt (weer) balans tussen lichaam en geest.
Soul Body Fusion (SBF)
Soul Body Fusion helpt je om volledig bewust te zijn en om de frequentie van je lichaam in balans te brengen met de frequentie van het allerbeste van jezelf.