Tarieven

 
NAH-begeleiding:

Oriënterend gesprek (45 minuten): € 35,00 / gratis indien er tot een vervolg begeleidingstraject wordt besloten.
Vervolgafspraken begeleiding per uur:  € 68,00 

Therapie:

Behandeling per sessie: € 70,00

Coaching:

Coaching per uur: € 70,00

Vergoedingen:
De NAH-begeleiding van Naderbij is erkend en kan via een Persoonsgebonden Budget (PGB) worden gefinancierd (WMO en WLZ).
Door aansluiting bij het CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten) is (gedeeltelijke) vergoeding voor therapie en coaching mogelijk vanuit een aanvullende verzekering. Raadpleeg de site van het CAT om te weten welke zorgverzekeraars vergoeden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Bezoek aan huis:
Er wordt per km € 0,19 in rekening gebracht.
Afzeggen of verplaatsen afspraak:
Afspraken kunnen tot 24 uur voor het gesprek kosteloos afgezegd of verplaatst worden.
Daarna wordt het normale tarief in rekening gebracht.